Fastigheterna

År 2008 så utfärdades den lagstadgade energideklarationen

År 2008 så genomfördes den senaste OVK kontrollen, denna ska utfärdas för våra fastigheter vart 9:e år. OVK-intyg

Nedan finner du ritningar som gjordes år 2000, vi tror att det kan finnas lokala avvikelser (alla lägenheterna är inte identiska) och vi vill därför inte lite för mycket på ritningarna t.ex. i samband med ombyggnader.

Översikts Ritning

Ritning A-hus

Ritning B-hus

Ritning C-hus

Lägenhetsnummer enligt Brf Svenstorp 1 och Lantmäteriet