Styrelsen

Vår styrelse består idag av

Ordförande
Lars Wredmark

Ledamöter
Jan-Ove Lundkvist
Andreas Banby
Carl E. Denne