Tvättstuga Bokning

Vi i styrelsen tillsammans med leverantören arbetar för att hitta en lösning kring webb-bokningen av tvättstuga. För närvarande har vi dessvärre ej någon beräknad tid för när detta kan vara klart.