Underhåll

Större underhåll / renoveringar / installationer som är genomförda och påbörjade:

1985 Byte av vattenledningar
1990 Nya entréer
1990 Nya soprum
1991 Nya fönster och balkongdörrar
1993 Förbättring av utemiljön
1994 Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna
1994 Målning av trapphus
1994 Målning i källare
1994 Ny antennkabelstam
1995-1997 Nya tvättmaskiner
1995 Reparering av befintliga balkonger
1995 Tvättning och målning av fasader
1995 Tillbyggnad av sopsorteringsutrymme
1995 Installation av portkod
1999 Renovering tvättstugor
2001 Upprustning av befintlig lekplats enligt gällande säkerhetsnormer
2001-2002 Elsanering inklusive byte av elledningar och nya proppskåp i samtliga lägenheter och gemensamhetsutrymmen
2004-2005 Installation av nipplar på element för att ge en jämnare värmefördelning
2005 Ombyggnad av källarlokal till styrelserum och kontor, samt duschutrymme
2005 Spolning av avloppsstammar inkl. filmning för att fastställa att de ännu ej är i behov av renovering/byte
2005 Installation av nya Tv-kanaler
2005 Byte av nyckelsystem på samtliga externa dörrar
2005 Installation av bredband via kabelnätet
2005 Målning av väggar i trapphus, gäller alla tre husen
2006 Byte/Reparation av trappräcken
2006 Sista steget i digitalisering av TV-nätet
2006 Installation av ny TV Kanal, Disney Channel
2006 Installation av höghastighetsinternet
2008 Inoljning av källargolv
2008 Rörelsedetektorer för belysning insatta i tvättstugor
2008 Obligatorisk ventilationskontroll genomförd (OVK)
2008 Energideklaration genomförd
2008 Nät för att förhindra fågelbon är monterade på skorstenar
2009 Renovering och målning av socklar och byte/renovering av källarfönster
2009 Statusbesiktning av avloppsstammar
2009 Genomgång och förbättring av brandskyddet
2009 Byte av källardörrar
2010 Byte / reparation av samtliga tak samt genomgång av alla vindsfönster
2011 Genomgång av drag från fönster och balkongdörrar
2011 Möjliggjort för bredband med 100/100 Mbit/s
2011 Teknikbyte för TV-sändningar med 20 Tv-kanaler som föreningen står för, samt möjlighet att själv teckna individuella kanaler i HD.
2012 Nya tvättmaskiner i A-huset
2012 Genomgång och uppfräschning av alla tvättstugor och torkrum (efter behov)
2012 Gården mellan B- och C-huset har gjorts vid (buskar bort och nya gräsbelagda slänter)
2013 Uppfräschning av p-platser
2013 Nya tvättmaskiner i B-huset
2013 Rivning av Klätterhus på lekplatsen
2014 Nya vipp-kontakter i entréerna
2014 Borttagning av lekplats
2014 Källarbelysning bytt
2015 Nya tvättmaskiner i C-huset
2015 Nya torkskåp i alla husen och renoveringar som behövs för överskådlig framtid
2015 Nya porttelefoner i lägenheterna
2016 Ny uteplats mellan A- och B-Huset
2017 Relining av samtliga avloppsstammar