Valberedningen

Valberedningen består idag av:

Lise Johansson
Linda Bylund
Malin Regnell