Området

Husen tillhörande Brf Svenstorp 1 ritades 1943 av arkitekt Fritz Österlind. Stilen på husen är funktionalistisk. Bostadsområdet Ellstorp är en särskilt värdefull miljö genom att alla husen är konsekvent byggda i samma stil.

Brf Svenstorp 1 bildades 1943.

Husen byggdes 1944-1946 i MKB´s regi. (MKB är förkortningen på ”Malmö kommunala bostadsaktiebolag”)