Parkering

Föreningen har 39 parkeringsplatser på vårt eget område.

Det brukar vara 15-20 boende som står i kö till dessa och kö tiden är normalt ca 2år.  Styrelsen kommer att kontakta dig när du har blivit tilldelad en p-plats.

Vi kräver att du har en bil för att bli tilldelade en p-plats.

Ansökan om parkering görs till styrelsen.

 

Under tiden som du väntar på en p-plats hos föreningen så kan du be at få rätt att utnyttja boendeparkeringen på gatorna i området, detta är avsevärt billigare än att parkera normalt.

Information om boendeparkering