Sopsortering

Soporna sorterar vi enligt följande:

  • Hushållssopor (nedkast i trappen)
  • Matavfall
  • Glas
  • Papper
  • Metall
  • Plast
  • Wellpapp
  • Glödlampor
  • Batteri

Miljöhuset är placerat mellan B och C -huset, din ytterdörrsnyckel passar in här.

Avfall som inte får plats i vårt miljöhus tunnor ska du själv transportera bort till återvinngsstation!