Vindsdörrar nu försedda ned taggsystem

Nu har vindsdörrarna i samtliga hus bytts ut och försetts med taggläsare. Ni använder er befintliga tagg precis som vanligt.