Enkät om stadsbor och träd

Vi har fått följande förfrågan från två studenter. Svara gärna på deras enkät!

Hej! 

Vi är två landskapsarkitektstudenter som gör en studie i Malmö om stadsbor och träd. Vi kontaktar er förening för att ni bor i ett för studien intressant område.

Era åsikter hade varit mycket värdefulla för studien. Formuläret består av 10 flervalsfrågor och en fritextfråga och är helt anonymt. Vid intresse når ni formuläret här: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1194873X416969598X58980

Fiberbyggnation kvartal 1 2024

Föreningen har gett vår nuvarande leverantör SydAntenn i uppdrag att bygga om vårt koax-nät till fiber. Detta arbete kommer pågå under hela kvartal 1.

Ombyggnationen innebär att medlemmar i föreningen får en snabbare uppkoppling.

Ersättningsparkering på Idaborgsgatan fr.o.m. V37

På grund av arbeten, fr.o.m. v37, på Idaborgsgatan kommer EOn erbjuda medlemmar, med parkering via Brf Svenstorp, ersättningsparkering på grusplanen mittemot miljöhuset. Parkeringen är endast för medlemmar med upplåtelseavtal och tillgänglig dygnet runt.

Bilar som ej har upplåtelseavtal för parkeringsplats hos Brf Svenstorp nr1 riskerar att bötfällas av EOn anlitad parkeringsförvaltning. Denna ersättningsparkering räknas som Brf Svenstorps parkering och endast de anmälda registreringsnumren kommer att tillåtas.

Kontakta styrelsen om du har frågor.

Kallelse till årsmöte 29/5-23

Kära medlemmar,

Det är dags för årsmöte måndagen den 29e Maj på Restaurang Ovanpå klockan 1900.

Styrelsen har delat ut årsredovisningen för 2022 tillsammans med en kallelse i medlemmarnas brevlådor samt laddat upp årsredovisning tillsammans med revisionsberättelsen på hemsidan.

Vi hoppas givetvis att så många som möjligt kan ta sig tid att komma till mötet och glöm inte lägga svars-talongen i styrelsens brevlåda, Sofierogatan 4E, senast den 23e Maj.

Vi ses!

Varma hälsningar,

Styrelsen

Rensning av defekta och olåsta cyklar i förberedelse för nya fina cykelställ.

Som ni säkert sett på anslagstavlorna i trapphusen har vi idag, 13/3, både märkt upp vissa låsta cyklar (mest de med punktering) samt forslat bort cyklar som varit olåsta och defekta.

Dessa bortforslade cyklar står i ”karantän” till och med den sista Mars. Om det skulle vara så att din cykel blivit flyttad – vänligen skicka ett mejl till Styrelsen där ni beskriver vart den stod parkerad, vilken färg den hade och om det var en dam eller herrcykel.

Glöm ej att ta bort märkningen från er cykel!

De nya cykelställen kommer monteras löpande under kommande veckor! De gamla cykelställen kommer flyttas ut mot gräset så vänligen flytta era cyklar så fort ni kan till de nya ställen när ni ser att de ställts upp. Så fort de gamla ställen är tomma kommer de forslas bort.