TV-Kanaler

Föreningen har idag 20st kanaler som ingår i din avgift.

Sydantenn som levererar våra TV-kanaler arbetar med olika TV-bolag. Dessa TV-bolag kan ibland ändra utseendet på sina tjänster och vi tvingas då att anpassa oss efter dessa.

Det finns ett mycket stort utbud av ytterliggare TV-kanaler att tillgå. Önskar du detta så går det utmärkt att själva teckna till egna kanaler. Du kontaktar då själva Sydantenn och får även stå för denna kostnad själv.